Notowania Mobilne wersja Java dotykowa

Instrukcja obsługi programu

Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie tylko możliwe jest połączenie internetowe z telefonu komórkowego. Program przeznaczony jest dla wszystkich inwestorów, którzy cenią wygodę szybkiego i niezawodnego dostępu do informacji z rynku giełdowego.

Program działa w oparciu o cztery ekrany funkcjonalne:

Ekran Tabela

Tabela notowań

Ekran Informacje Dodatkowe

Informacje dodatkowe

Ekran Lista Transakcji

Lista transakcji

Ekran Wykres

Wykres waloru

Nawigacja w programie

Program Notowania Mobilne wersja Java dotykowa w zależności od rozdzielczości ekranu telefonu, na którym jest instalowany, automatycznie dostosowuje ilość kolumn w Tabeli, tak aby dostarczać jak najwięcej informacji, a jednocześnie zachować czytelność ekranu. Szerokość i układ kolumn (również ich widoczność) może być dowolnie konfigurowana przez użytkownika.

Pola nawigacyjne w programie Notowania Mobilne
Obsługa programu odbywa się przy użyciu ekranu dotykowego telefonu. Ekrany programu, które zawierają treści nie mieszczące się w zakresie widoczności, posiadają obszary zarezerwowane do przewijania ekranu. Miejsca takie oznaczone są przyciskami, które wyświetlane są przez kilka sekund.

Pomoc do programu Notowania Mobilne


Jak zainstalować Notowania Mobilne?

Adres pliku instalacyjnego w przeględarce internetowej
Uruchom w telefonie komórkowym przeglądarkę internetową i otwórz adres: http://notowania-mobilne.pl/nomd.jar.
Instalacja programu Notowania Mobilne
Dalej postępuj zgodnie z komunikatami jakie będę wyświetlane podczas instalacji.
Błąd certyfikatu
W przypadku niektórych modeli telefonów komórkowych może zostać wyświetlony komunikat informujący o tym, aplikacja nie jest zaufana lub o braku podpisu cyfrowego pobranego pliku. W takiej sytuacji należy pominąć komunikat i kontynuować instalację dalej.
Zainstalowany program Notowania Mobilneo
Po pomyślnym ukończeniu instalacji, program umieszczony będzie w menu, gdzie dostępne są inne aplikacje telefonu komórkowego. W zależności od modelu telefonu mogą to być grupy o różnych nazwach (np. Aplikacje, Instalacje, Osobiste itp.)
powrót do początku

Ustawienia parametrów połączenia

Ustawienia nazwy użytkownika i hasła w programie Notowania Mobilne
Przed pierwszym połączeniem w programie, należy uzupełnić ustawienia parametrów połączenia. W tym celu, po uruchomieniu programu, wybierz z menu USTAWIENIA pozycję UŻYTKOWNIK, a następnie wpisz nazwę użytkownika oraz hasło i zapisz zmiany.
powrót do początku

Nawiązanie połączenia

Nawiązywanie połączenia w programie Notowania Mobilne
Po wybraniu z menu POŁĄCZ następuje nawiązanie połączenia z serwerem. Świadczą o tym komunikaty jakie wyświetlane są w lewym górnym rogu ekranu programu: Łączenie z Bramą #1, Łączenie z (adres IP serwera), Autoryzacja, Inicjalizacja danych, Połączony.
Komunikat zalogowany w programie Notowania Mobilne
Pomyślny proces połączenia potwierdzony jest komunikatem Zalogowany oraz statusem Połączony, który wyświetlony jest w nagłówku okna.
Wyłączenie połączenia w programie Notowania Mobilne
Program odbiera dane o notowaniach przez cały czas. Proces ten można przerwać wybierając z menu ROZŁĄCZ.
Komunikat rozłączony w programie Notowania Mobilne
Po zatwierdzeniu polecenia, program zostanie rozłączony, co zostanie potwierdzone komunikatem Rozłączony.
powrót do początku

Konfiguracja Tabeli

Ekran Tabela w programie Notowania Mobilne
Domyślnie pierwszy ekran programu nie zawiera żadnych walorów. Należy je umieścić zgodnie z własnymi potrzebami. Wybierz z menu TABELA pozycję DODAJ WALOR.
Dodawanie waloru do Tabeli w programie Notowania Mobilne
Lista instrumentów dostępnych w programie podzielona jest na kilka grup. Otwórz na przykład INDEKSY, zaznacz pozycję WIG20 i umieść w Tabeli potwierdzając Wybierz. Analogicznie postępuj z innymi walorami, tak aby uzupełnić Tabelę o instrumenty, których notowania chcesz obserwować.

Usuwanie waloru z Tabeli w programie Notowania Mobilne
Jeżeli potrzebujesz usunąć walor z Tabeli, zaznacz go Wskaźnikiem Pozycji i wybierz z menu TABELA pozycję USUŃ WALOR. Potwierdź ten zamiar.
Zmiana liczby linii ofert dla pojedynczego waloru w programie Notowania Mobilne
Dla każdego waloru można rozwinąć ilość jego wierszy w Tabeli, tak aby prezentowane były w nich kolejne linie ofert. Zaznacz Wskaźnikiem Pozycji interesujący Cię walor i wybierz z menu TABELA pozycję LINIE OFERT WALORU. Masz do dyspozycji do 5 wierszy, w których będą wyświetlane kolejne linie ofert. To ile będzie z nich wypełnionych notowaniami zależy od warunków oferty dostawcy notowań.

Zmiana liczby linii ofert dla wszystkich walorów w programie Notowania Mobilne
Możesz również w szybki sposób ustawić liczbę linii ofert dla wszystkich walorów jednocześnie. Z menu TABELA wybierz LINIE OFERT WSZYSTKICH i wybierz ich liczbę. Zmiana zostanie zastosowana do wszystkich walorów jakie są aktualnie umieszczone w Tabeli.
powrót do początku

Modyfikacja kolumn w Tabeli

Zmiana ustawień kolumn w Tabeli programu Notowania Mobilne
Program pozwala na dostosowanie ustawiań widoczności oraz szerokości kolumn. W menu TABELA pod pozycją KOLUMNY dostępne są pozycje: SZEROKOŚĆ i USTAWIENIA.
Zmiana szerokości kolumn w Tabeli programu Notowania Mobilne
Zmiana szerokości kolumny możliwa jest przy użyciu przycisków wyświetlonych w dolnej części ekranu. Przycisk w prawo odpowiednio zwiększa szerokość wskazanej kolumny, a przycisk w lewo - zmniejsza szerokość.
Zmiana kolejności i widoczności kolumn w Tabeli programu Notowania Mobilne
Program domyślnie wyświetla ilość kolumn dostosowaną do rozdzielczości ekranu telefonu komórkowego. Użytkownik ma możliwość modyfikacji pozycji jakie są prezentowane na ekranie Tabeli. Wybierając nazwę kolumny można odpowiednio włączyć i ukryć widoczność kolumny na ekranie Tabeli. Kolejność w jakie prezentowane są kolumny na ekranie Tabeli można dostosować przy wykorzystaniu strzałek po prawej stronie ekranu.
powrót do początku

Ustawienia wykresu

Ustawienia wolumenu i liczby otwartych pozycji dla Wykresu w programie Notowania Mobilne
Na ekranie Wykresu, poza kursem, mogą być prezentowane dane o wolumenie i liczbie otwartych pozycji. Wybierz z menu WYKRES pozycję WOLUMEN i/lub LOP. Serie danych można w analogiczny sposób wyłączyć, aby nie były dostępne na ekranie Wykresu.
powrót do początku

Pozostałe ustawienia

Przesuwanie waloru na początek listy w Tabeli programu Notowania Mobilne
Wybrane walory w Tabeli mogą być przesunięte na początek listy walorów (menu TABELA pozycja PRZESUŃ NA POCZĄTEK).
Zmiana prezentacji nazwy waloru w Tabeli programu Notowania Mobilne
Nazwy walorów w Tabeli programu mogą być wyświetlane w postaci skrótu lub jako pełna nazwa (menu TABELA pozycja POKAŻ NAZWĘ).
Pomijanie ostatniego komunikatu w programie Notowania Mobilne
Program pozwala na pominięcie komunikatu, który wysyła do użytkownika administrator serwera. Ustawienie to nie powoduje pomijania wszystkich komunikatów i działa dopiero po pierwszym wyświetleniu nowego komunikatu. (menu USTAWIENIA pozycja POMIŃ OST. KOMUNIKAT).
Zmiana czcionki w programie Notowania Mobilne
Domyślnie program wyświetla treści w oparciu o czcionkę systemową telefonu. Możliwe jest przełączenie czcionki wyświetlanej przez program, dzięki czemu na ekranie zmieści się więcej informacji (menu USTAWIENIA pozycja CZCIONKA).
Ustawienia klastra w programie Notowania Mobilne
Program działa domyślnie w oparciu o klaster serwerów. Zapewnia to bezpieczeństwo nieprzerwanego dostępu do źródła notowań. W pewnych przypadkach może to być niemożliwe, wtedy działanie klastra może być wyłączone (menu USTAWIENIA pozycja KLASTER) przez odznaczenie pola Użyj Klastra i zapisanie zmian.
Adres serwera w programie Notowania Mobilne
W sytuacji, gdy połączenie poprzez klaster nie jest możliwe lub zostanie przez użytkownika wyłączone, program połączony zostanie z wybranym serwerem. W takim przypadku adres serwera jest podany w menu USTAWIENIA pozycja SERWER.
Aktualne ustawienia klastra serwerów podawane są pod adresem: serwery.statica.pl
powrót do początku

Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące programu Notowania Mobilne prosimy kierować na adres poczta@statica.pl

STATICA © 2010