Notowania Mobilne wersja BlackBerry

Instrukcja obsługi programu

Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie tylko możliwe jest połączenie internetowe z terminala BlackBerry. Program przeznaczony jest dla wszystkich inwestorów, którzy cenią wygodę szybkiego i niezawodnego dostępu do informacji z rynku giełdowego.

Program działa w oparciu o cztery ekrany funkcjonalne:

Ekran Tabela

Tabela notowań

Ekran Informacje Dodatkowe

Informacje dodatkowe

Ekran Lista Transakcji

Lista transakcji

Ekran Wykres

Wykres waloru

Nawigacja w programie

Program Notowania Mobilne wersja BlackBerry w zależności od rozdzielczości ekranu smartfonu, na którym jest instalowany, automatycznie dostosowuje ilość kolumn w Tabeli, tak aby dostarczać jak najwięcej informacji, a jednocześnie zachować czytelność ekranu. Szerokość i układ kolumn (również ich widoczność) może być dowolnie konfigurowana przez użytkownika.

Ogólna obsługa programu odbywa się przy użyciu podstawowych klawiszy telefonu:

  • klawisz menu (przycisk umieszczony po lewej stronie pokrętła)
  • klawisz escape (analogicznie, po prawej stronie)
  • pokrętło

Szybkie przełączanie pomiędzy ekranami programu możliwe jest przy użyciu klawiszy numerycznych od 1 do 4.

Na wybranych ekranach (szczegóły w Pomocy) dostępne są również dodatkowo klawisze: 6, 8 oraz 0.

Pomoc do programu Notowania Mobilne


Jak zainstalować Notowania Mobilne?

Najwygodniejszą metodą instalacji programu Notowania Mobilne jest uruchomienie pliku instalacyjnego poprzez przeglądarkę internetową.

Adres pliku instalacyjnego w przeględarce internetowej
Uruchom w terminalu BlackBerry przeglądarkę internetową i otwórz adres: http://notowania-mobilne.pl/nombb.jad
Pobieranie pliku instalacyjnego
Automatycznie zostanie rozpoczęty proces pobierania pliku instalacyjnego. Dalej postępuj zgodnie z komunikatami jakie będę wyświetlane podczas instalacji.
Menu aplikacji
Po pomyślnym ukończeniu instalacji, program umieszczony będzie w menu, gdzie dostępne są inne aplikacje smartfonu.

W przypadku terminali o wersji systemowej starszej niż BlackBerry Device Software v4.5, jedyną możliwością dodania programu Notowania Mobilne do aplikacji smartfonu BlackBerry, jest wykorzystanie oprogramowania BlackBerry Desktop Software.

Aby wykonać instalację w ten sposób, należy:

powrót do początku

Ustawienia parametrów połączenia

Ustawienia nazwy użytkownika i hasła w programie Notowania Mobilne
Przed pierwszym połączeniem w programie, należy ustalić parametry połączenia. W tym celu wybierz z menu USTAWIENIA pozycję UŻYTKOWNIK, a następnie wpisz nazwę użytkownika oraz hasło.
Wprowadzanie kodu aktywacyjnego
W niektórych przypadkach (m.in. korzystając z darmowego okresu testowego) niezbędne może być podanie kodu aktywacyjnego (menu USTAWIENIA pozycja KOD).
powrót do początku

Nawiązanie połączenia

Nawiązywanie połączenia w programie Notowania Mobilne
Po wybraniu z menu POŁĄCZ, następuje nawiązanie połączenia z serwerem. Świadczą o tym komunikaty jakie wyświetlane są w lewym górnym rogu ekranu programu: Łączenie z Bramą #1, Łączenie z (adres IP serwera), Autoryzacja, Inicjalizacja danych, Połączony.
Komunikat zalogowany w programie Notowania Mobilne
Pomyślny proces połączenia potwierdzony jest komunikatem Zalogowany oraz statusem Połączony, który wyświetlony jest w nagłówku okna.
Wyłączenie połączenia w programie Notowania Mobilne
Program odbiera dane o notowaniach przez cały czas połączenia. Proces ten można przerwać wybierając z menu ROZŁĄCZ.
Komunikat rozłączony w programie Notowania Mobilne
Po zatwierdzeniu polecenia, program zostanie rozłączony, co zostanie potwierdzone komunikatem Rozłączony.
powrót do początku

Konfiguracja Tabeli

Dodawanie waloru do Tabeli w programie Notowania Mobilne
Pierwszy ekran programu domyślnie nie zawiera żadnych walorów. Należy je umieścić zgodnie z własnymi potrzebami. Wybierz z menu TABELA pozycję DODAJ WALOR.
Wybór waloru na liście instrumentów w programie Notowania Mobilne
Lista instrumentów dostępnych w programie podzielona jest na kilka grup. Otwórz grupę INDEKSY i korzystając z pokrętła zaznacz pozycję WIG20 i umieść w Tabeli wciskając pokrętło. Analogicznie postępuj z innymi walorami, tak aby uzupełnić Tabelę o walory, których notowania chcesz obserwować.

Korzystając z klawiszy 4 i 6 możesz szybko przewijać kolumny z walorami w lewo i w prawo. Klawiszami 2 i 8 możesz przejść na początek lub koniec listy walorów.
Usuwanie waloru z Tabeli w programie Notowania Mobilne
Jeżeli potrzebujesz usunąć walor z Tabeli, zaznacz go Wskaźnikiem Pozycji i wybierz z menu TABELA pozycję USUŃ WALOR. Potwierdź ten zamiar klawiszem Enter.
Zmiana liczby linii ofert dla pojedynczego waloru w programie Notowania Mobilne
Dla każdego waloru można rozwinąć jego ilość wierszy w Tabeli, tak aby prezentowane były w nich kolejne linie ofert. Zaznacz Wskaźnikiem Pozycji interesujący Cię walor i wybierz z menu TABELA pozycję LINIE OFERT WALORU. Masz do dyspozycji do 5 wierszy, w których będą wyświetlane kolejne linie ofert. To, ile będzie z nich wypełnionych notowaniami zależy od warunków oferty dostawcy notowań.

Korzystając z klawiszy 8 i 0 możesz szybko przewijać wiersze z walorami w górę lub w dół.
Zmiana liczby linii ofert dla wszystkich walorów w programie Notowania Mobilne
Możesz również w szybki sposób ustawić liczbę linii ofert dla wszystkich walorów jednocześnie. Z menu TABELA wybierz LINIE OFERT WSZYSTKICH i wybierz ich liczbę. Zmiana zostanie zastosowana do wszystkich walorów jakie są aktualnie umieszczone w Tabeli.
powrót do początku

Modyfikacja kolumn w Tabeli

Zmiana ustawień kolumn w Tabeli programu Notowania Mobilne
Program pozwala na ustawianie widoczności kolumn oraz ich szerokości. W menu TABELA pod pozycją KOLUMNY dostępne są dodatkowe pozycje: SZEROKOŚĆ i USTAWIENIA.
Zmiana szerokości kolumn w Tabeli programu Notowania Mobilne
Zmiana szerokości możliwa jest po przejściu pokrętłem (lewo-prawo) do wybranej kolumny, a następnie szerokość kolumny może być zwiększana (pokrętłem do góry) lub zmniejszana (pokrętłem w dół).
Zmiana kolejności i widoczności kolumn w Tabeli programu Notowania Mobilne
Na ekranie z ustawieniami ukrywania kolumn należy poruszać się w pionie korzystając z pokrętła góra-dół, a pozycje zaznaczać klawiszem spacja. Kolumny mogą mieć dowolną kolejność. Sterowanie nimi odbywa się przy użyciu klawiszy 2 i 8.
powrót do początku

Ustawienia wykresu

Ustawienia wolumenu i liczby otwartych pozycji dla Wykresu w programie Notowania Mobilne
Na ekranie Wykresu, poza kursem, mogą być wyświetlane dane o wolumenie i liczbie otwartych pozycji. Wybierz z menu WYKRES pozycję WOLUMEN i/lub LOP. W ten sam sposób możesz wyłączyć serie danych, aby nie były prezentowane na ekranie Wykres.
powrót do początku

Pozostałe ustawienia

Przesuwanie waloru na początek listy w Tabeli programu Notowania Mobilne
Po zaznaczeniu wybranego waloru w Tabeli może być on przesunięty na początek listy walorów w Tabeli (menu TABELA pozycja PRZESUŃ NA POCZĄTEK).
Zmiana sposobu prezentacji nazwy waloru w Tabeli programu Notowania Mobilne
Nazwy walorów w Tabeli programu mogą być wyświetlane w postaci skrótu lub jako pełna nazwa (menu TABELA pozycja POKAŻ NAZWĘ).
Włączenie stałego podświetlenia w programie Notowania Mobilne
Program pozwala użytkownikowi na włączenie stałego odświetlania ekranu terminala, aby nie był wygaszany zgodnie z ustawieniami ogólnymi smartfonu (menu USTAWIENIA pozycja PODŚWIETLENIE CIĄGŁE).
Pomijanie ostatniego komunikatu w programie Notowania Mobilne
Program umożliwia wyłączenie komunikatu administratora serwera. Ustawienie to nie powoduje pomijania wszystkich komunikatów (menu USTAWIENIA pozycja POMIŃ OST. KOMUNIKAT).
Wybór metody połączenia do internetu
W zależności od oferty operatora komórkowego i funkcjonalności modelu smartfonu BlackBerry, program może połączyć się z serwerem w ramach jednej z trzech usług: GPRS - standardowa pakietowa transmisja danych (również w standardzie EDGE i 3G); BlackBerry - dostępna dla użytkowników usług BlackBerry Enterprise Server lub BlackBerry Internet Server, oferowanej przez operatora w ramach stałego połączenia transmisji danych; Wi-Fi - połączenie z dowolną siecią bezprzewodową oferującą dostęp do internetu.
Zmiana czcionki w programie Notowania Mobilne
Domyślnie program wyświetla teksty w oparciu o czcionkę systemową telefonu. Aby dostosować ją do wymagań użytkownika istnieje możliwość zmiany jej rozmiaru lub typu zgodnie z oferowanymi typami czcionek przez system operacyjny smartfonu (menu USTAWIENIA pozycja CZCIONKA).
Ustawienie klastra i serwera
Połączenie programu działa domyślnie w oparciu o klaster serwerów. Zapewnia to bezpieczeństwo nieprzerwanego dostępu do źródła notowań. W pewnych przypadkach może to być niemożliwe, wtedy działanie klastra można wyłączyć (menu USTAWIENIA pozycja KLASTER) odznaczając jego pole klawiszem spacja.
Przełączanie aplikacji
Program, podobnie jak i inne aplikacje przeznaczona dla smartfonów BlackBerry, pozwala użytkownikowi na przełączanie pomiędzy otwartymi aplikacjami, bez potrzeby zamykania programu (menu PRZEŁĄCZ APLIKACJĘ).
powrót do początku

Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące programu Notowania Mobilne prosimy kierować na adres poczta@statica.pl

STATICA © 2010